Uchwała Nr LXI/409/2022 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 września 2022 roku w sprawie: opłaty od posiadania psów na rok podatkowy 2023.

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu
Akty prawne
Wersja z dnia

Uchwała Nr LXI/409/2022 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 września 2022 roku w sprawie: opłaty od posiadania psów na rok podatkowy 2023.

  • Numer aktu LXI/409/2022
  • Rodzaj aktu Uchwały Rady Miejskiej
  • Data podjęcia
  • Data wejścia w życie
  • Status Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr LXI/409/2022
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 29 września 2022 roku

w sprawie: opłaty od posiadania psów na rok podatkowy 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2022r. poz.559 z późn. zm.), art.18a ust.1, art.19 pkt 1 lit. f  i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku – o podatkach i opłatach lokalnych  (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz.1452 z późn. zm.), pkt 3 lit.f Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (MP z 2022r. poz.731), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U z 2021r. poz.1540 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Reszel opłatę od posiadania psów.

§ 2. Określa się stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości 100,00 zł rocznie od każdego psa.

§ 3. Opłatę pobiera się w połowie stawki, jeżeli dana osoba weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego, lub posiadała psa do dnia 30 czerwca roku podatkowego. 

§ 4. Podatnicy wpłacają opłatę od posiadania psów za dany rok podatkowy bez wezwania w terminie:

  1. do dnia 15 maja,
  2. w ciągu dwóch tygodni od dnia nabycia psa, dla osób, które stały się posiadaczami psów po dniu 15 maja.

§ 5.1. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów na terenie Sołectw w drodze inkasa.
2. Na inkasentów opłaty od posiadania psów na terenie Sołectw wyznacza się Sołtysów według załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Za pobór opłaty od posiadania psów przysługuje inkasentowi wynagrodzenie w wysokości 20% zainkasowanej opłaty.

§ 7. Inkasenci rozliczają się z pobranej opłaty od posiadania psów w terminie do dnia 31 maja, a z pobranej opłaty po dniu 31 maja do końca każdego miesiąca. 

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XLIV/283/2021 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 września 2021 roku w sprawie: opłaty od posiadania psów na rok podatkowy 2022.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Reszla.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. . 

Załączniki

Treść aktu