Uchwała Nr LXI/415/2022 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 września 2022 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu
Akty prawne
Wersja z dnia

Uchwała Nr LXI/415/2022 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 września 2022 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu

  • Numer aktu LXI/415/2022
  • Rodzaj aktu Uchwały Rady Miejskiej
  • Data podjęcia
  • Data wejścia w życie Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warm.-Maz.
  • Status Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr LXI/415/2022
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 29 września 2022 roku

w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), w związku z art. 24 ust. 26 i art. 25 ust. 2ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022r., poz.1967)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących wydawania decyzji administracyjnych w zakresie odmowy przyznania dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, uchylenia lub zmiany prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, o którym mowa w ustawie z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
 

Załączniki

Treść aktu