Zarządzenie Nr 102/2022 Burmistrza Reszla z dnia 03 października 2022 r. w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości przez Gminę Reszel.

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy w Reszlu
Akty prawne
Wersja z dnia

Zarządzenie Nr 102/2022 Burmistrza Reszla z dnia 03 października 2022 r. w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości przez Gminę Reszel.

  • Numer aktu 102/2022
  • Rodzaj aktu Zarządzenia Burmistrza
  • Data podjęcia
  • Data wejścia w życie
  • Status Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 102/2022
Burmistrza Reszla
z dnia 03 października  2022 r.

w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości przez Gminę Reszel.

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. 2022r., poz. 559 ze zm.), art. 25 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami jedn. tekst Dz. U. 2021 r. poz. 1899 ze zm.), § 3 ust. 2 pkt 1 załącznika do uchwały Nr XXXI/196/2012 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości Gminy Reszel z późn. zm. ( Dz. U. Woj. W-M z 2013, poz. 272)

zarządzam co następuje:

§ 1.  W celu realizacji zadania – jako drogi gminnej stanowiącej dojazd do nieruchomości przyległych, Gmina Reszel nabywa odpłatnie działki  nr 5/24 o powierzchni  0,3099 ha i nr 5/26 o powierzchni 0,0302 ha,  położone w obrębie geodezyjnym  4 – Dębnik  gm. Reszel, KW OL1K/00012021/9.

§ 2. Wartość nieruchomości wskazanych w § 1 ustanawia się na podstawie operatu szacunkowego z dnia 05.08.2022 r. sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego Pana Sebastiana Imielskiego. 

§ 3. Szczegóły związane z nabyciem nieruchomości, o której mowa w § 1 w tym w szczególności cenę zakupu, sposób rozliczenia, wskazanie stron zobowiązanych do pokrycia kosztów dodatkowych określone zostały w protokole. 

§ 4. Nabycie nieruchomości, o której mowa w § 1 nastąpi na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

§  5  Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z dniem podpisania.

Załączniki

Treść aktu