Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Zarządzenie Nr 114/2020 Burmistrza Reszla z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reszel.

Numer aktu: 114/2020

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 114/2020
Burmistrza Reszla
z dnia 16 listopada 2020 r.

w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reszel.

Na podstawie § 8 ust. 1-2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz  rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.2014. 1490.) w związku z art. 28 ust. 2   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  Dz. U. 2020 poz. 65 ze zm.)

p o w o ł u j e:

§ 1 Komisję w składzie:

1) Kamil Rozberg –  Przewodniczący komisji
2) Grażyna Gałka –  Sekretarz Komisji
3) Magdalena Drapała – Członek Komisji

do przeprowadzenia przetargu w dniu 17.11.2020 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Reszlu przy ul. Mickiewicza 4 – sala widowiskowa o godz. 1100 na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel  tj.:

- działkę zabudowaną oznaczoną numerem geodezyjnym 90/4 o pow. 2442 m2, KW OL1K/00041616/9 położoną w Reszlu przy ul. Krasickiego 5, obr. 2,
- budynek byłej szkoły o pow. użytkowej  365 m2 posadowiony na w/w działce,                                                                                                          

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki: