Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Zarządzenie Nr 118/2019 Burmistrza Reszla z dnia 02 października  2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reszel.

Numer aktu: 118/2019

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 118/2019
Burmistrza Reszla
z dnia 02 października  2019 r.

w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reszel.

Na podstawie § 8 ust. 1-2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz  rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.2014. 1490.) w związku z art. 28 ust. 2   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  Dz. U. 2018. 2204  ze zm.)

p o w o ł u j e:

§ 1 Komisję w składzie:

1) Piotr Chamik –  Przewodniczący komisji
2) Grażyna Gałka –  Sekretarz Komisji
3) Marek Płócienniczak – Członek Komisji
4) Magdalena Drapała – Członek komisji

do przeprowadzenia przetargu w dniu 02.10.2019 r. w  Urzędzie Gminy w Reszlu o godz. 1100    na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel  tj.:

- lokal mieszkalny Nr 2 położony na I piętrze (poddasze) z lewej strony   o pow. 33,48 m2 w budynku Nr 9, I piętrowym składający się z: - 2  pokoi, kuchni z umywalką, WC wraz z przynależną piwnicą o pow. 4,80 m2 oraz udział w ilości 17/100 w działce oznaczonej numerem geodezyjnym 81/10 o pow. 425 m2 KW OL1K/00042758/3 położonej w Reszlu przy ul. Warmińskiej 9,obręb 2.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki: