Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Zarządzenie Nr 111/2019 Burmistrza Reszla z dnia 09 września 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reszel.

Numer aktu: 111/2019

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 111/2019
Burmistrza Reszla
z dnia 09 września 2019 r.

w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Reszel.

Na podstawie § 8 ust. 1-2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz  rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.2014. 1490.) w związku z art. 28 ust. 2   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity  Dz. U. 2018. 2204  ze zm.)

p o w o ł u j e:

§ 1 Komisję w składzie:

1) Piotr Chamik –  Przewodnicząca komisji
2) Grażyna Gałka –  Sekretarz Komisji
3) Marek Płócienniczak – Członek Komisji

do przeprowadzenia przetargu w dniu 10.09.2019 r. w  Urzędzie Gminy w Reszlu o godz. 1100 i 1200   na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel  tj.:

- działkę niezabudowaną rolną, klasa R IVa, R IV b i N  w ewidencji gruntów oznaczoną jako  działka nr 26/1 o pow. 5938 m2 KW OL1K/00018607/3 położoną w obrębie geodezyjnym Pasterzewo gm. Reszel,

- działkę niezabudowaną rolną, klasa R IVa i R IV b  w ewidencji gruntów oznaczoną jako  działka nr 26/2 o pow. 6106 m2 KW OL1K/00018607/3 położoną w obrębie geodezyjnym Pasterzewo gm. Reszel.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki: