Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Zarządzenie Nr 108/2019 Burmistrza Reszla z dnia 04 września 2019 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej

Numer aktu: 108/2019

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 108/2019
Burmistrza Reszla
z dnia 04 września 2019 r.

w sprawie: powołania komisji konkursowej

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt. 9 i 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 uchwały Nr XXXIX/272/2017 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 czerwca 2017 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 06 lipca 2017 r. poz. 2965 )

zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję  w  składzie:

1.    Piotr Chamik        – Przewodniczący komisji
2.    Magdalena Drapała    – Sekretarz komisji
3.    Grażyna Gałka              – Członek komisji

do wykonania czynności związanych z zaopiniowaniem pod względem formalnym i wstępną analizą merytoryczną wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w ramach środków z budżetu Gminy.

§ 2. Rozpatrzenie wniosków przez Komisję Konkursową nastąpi w dniu 05 września 2019 r. o godz. 10 00  w  dziale Techniczno - Budowlanym Urzędu Gminy Reszel przy ul. Reymonta 1-4,  pok. Nr 4.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem dzisiejszym. 

Załączniki: