Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Uchwała Nr XIII/98/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie  powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.

Numer aktu: XIII/98/2019

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Miejskiej

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr XIII/98/2019
Rady Miejskiej w Reszlu
z dnia 29 sierpnia  2019 roku

w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie  powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku z brakiem zgłoszeń kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kętrzynie na kadencję 2020 – 2023, uchyla się Uchwałę Nr XI/85/2019 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                      
 

Załączniki: