Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Zarządzenie Nr 10/2019 Burmistrza Reszla z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Budżetowo-Finansowym - referent 

Numer aktu: 10/2019

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 10/2019
Burmistrza Reszla
z dnia 23 stycznia 2019 roku

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Budżetowo-Finansowym - referent 

Na podstawie art.. 33  ustawy z dnia  8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm) ) oraz art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U.  z 2018, poz.1260 z późn.zm ) oraz rozdz. III  Zarządzenia Nr 24/2009 Burmistrza Reszla z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie Procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze, w tym kierownicze stanowisko urzędnicze oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Reszel.

zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Rekrutacyjną do przeprowadzenia procedury naboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze  w Dziale Budżetowo- Finansowym – referent w  Urzędzie Gminy w Reszlu w składzie;

1.    P. Jerzy Bajorek –     Przewodniczący komisji
2.    P. Julita Paprocka     członek komisji
3.    P. Urszula Sawa –     członek komisji
4.    P. Emilia Pieniak –     sekretarz komisji

§ 2. Komisja przeprowadza procedurę naboru na wolne stanowisko urzędnicze w składzie co najmniej trzyosobowym.

§ 3. Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania i kończy prace po przedstawieniu Burmistrzowi Reszla protokołu z przeprowadzonego naboru oraz przekazaniu dokumentacji naboru na stanowisko ds. kadr.

§ 4 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki: