Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Zarządzenie Nr 1/2019 Burmistrza Reszla z dnia 02 stycznia 2019  roku w sprawie: przekazania środka trwałego gminnej jednostce organizacyjnej – Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Reszlu

Numer aktu: 1/2019

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 1/2019
Burmistrza Reszla
z dnia 02 stycznia 2019  roku

w sprawie: przekazania środka trwałego gminnej jednostce organizacyjnej – Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Reszlu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym ( tj Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), oraz § 5  Zarządzenia Nr 118/2015 Burmistrza Reszla z dnia 02 listopada 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącymi w dyspozycji Urzędu Gminy w Reszlu i jednostek organizacyjnych Gminy Reszel 

zarządza się, co następuje:

§ 1. Przekazuje się nieodpłatnie  gminnej jednostce organizacyjnej – Środowiskowemu Domowi Samopomocy  w Reszlu środek trwały – samochód osobowy Opel Vivaro o  Nr rej.   NKE AV 61  z przeznaczeniem  do przewozu  uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Podzamcze 1 w Reszlu

§ 2. Przekazanie  nastąpi na podstawie protokołu  przekazania PT .

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Załączniki: