Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Zarządzenie Nr 4/2019 Burmistrza Reszla z dnia 10 stycznia 2019 roku w sprawie: wyznaczenia Gminnego koordynatora Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych

Numer aktu: 4/2019

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 4/2019
Burmistrza Reszla
z dnia 10 stycznia 2019  roku

w sprawie: wyznaczenia Gminnego koordynatora Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku – o samorządzie gminnym ( tj Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm .)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z organizowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej cyklicznym Ogólnopolskim badaniem liczby osób bezdomnych,  na Gminnego koordynatora badania wyznaczam

P. Elżbietę Jabłonkę

Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Reszlu

§ 2. Zadania Gminnego Koordynatora badania obejmują w szczególności zebranie informacji o liczbie osób bezdomnych z wszystkich podmiotów z terenu gminy, wskazanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz  sporządzenie stosownego sprawozdania po zakończeniu realizacji badania.

§ 3. Gminny koordynator badania współpracuje ze wszystkimi służbami , instytucjami i podmiotami  w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadania, o którym mowa w § 1

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Załączniki: