Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Zarządzenie Nr 160/2018 Burmistrza Reszla z dnia 06 grudnia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w ramach udzielania zamówień publicznych na: „Przewozy uczniów i dzieci do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Reszlu do klas gimnazjum włączonych do Szkoły Podstawowej Nr 3, do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Reszlu oraz do Przedszkola Samorządowego w Reszlu z terenu Gminy Reszel na bilety miesięczne z opieką i przewozy szkolne nieodpłatne uczniów i dzieci nie związane z ogólnym planem lekcji dla klas w miesiącach: I - VI 2019 roku”

Numer aktu: 160/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 160/ 2018
Burmistrza Reszla
z dnia 06 grudnia 2018 r.

W sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w ramach udzielania zamówień publicznych na: „Przewozy uczniów i dzieci do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Reszlu do klas gimnazjum włączonych do Szkoły Podstawowej Nr 3, do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Reszlu oraz do Przedszkola Samorządowego w Reszlu z terenu Gminy Reszel na bilety miesięczne z opieką i przewozy szkolne nieodpłatne uczniów i dzieci nie związane z ogólnym planem lekcji dla klas w miesiącach: I - VI 2019 roku”

Na podstawie art. 19 ust. 2, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)

powołuję

1.    Komisję przetargową w składzie:

1.  Piotr Chamik                    - Przewodniczący
2.  Grażyna Soboczyńska                - Członek
3.  Małgorzata Żoch                    - Członek
4.  Przemysław Klimaszewski            - Sekretarz

do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: 
„Przewozy uczniów i dzieci do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Reszlu do klas gimnazjum włączonych do Szkoły Podstawowej Nr 3, do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Reszlu oraz do Przedszkola Samorządowego w Reszlu z terenu Gminy Reszel na bilety miesięczne z opieką i przewozy szkolne nieodpłatne uczniów i dzieci nie związane z ogólnym planem lekcji dla klas w miesiącach: I - VI 2019 roku”

Otwarcie ofert nastąpi  10 grudnia 2018 r. o godzinie 12:30.

2.    Organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków komisji przetargowej określa regulamin pracy komisji przetargowej stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

3.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Załączniki: