Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Zarządzenie Nr 62/2018 Burmistrza Reszla z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie: powołania komisji ds. ustalenia normy zużycia paliwa w urządzeniu kosiarka samojezdna TRAKTOREK-KOSIARKA CEDRUS CHALLENGE MJ 102/22H na obiektach sportowych w Gminie Reszel.

Numer aktu: 62/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 62/2018
Burmistrza Reszla
z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie: powołania komisji ds. ustalenia normy zużycia paliwa w urządzeniu kosiarka samojezdna TRAKTOREK-KOSIARKA CEDRUS CHALLENGE MJ 102/22H na obiektach sportowych w Gminie Reszel.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994) 

zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję do ustalenia zużycia paliwa w następującym składzie: 

1.   Andrzej Jabłonka -  Przewodniczący 
2.   Andrzej Jankowiak -  członek
3.   Dariusz Alberski -  członek 

§ 2. Zadaniem komisji jest: 

a)    ustalenie normy zużycia paliwa (etyliny PB 95) na 1 godzinę pracy urządzenia metodą uzupełnieniową. 
b)    sporządzenie protokołu z ustalenia normy wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 3. Norma zużycia paliwa dla urządzenia kosiarka samojezdna TRAKTOREK-KOSIARKA CEDRUS CHALLENGE MJ 102/22H użytkowanego na obiektach sportowych w Gminie Reszel  ustalona zostanie odrębnym Zarządzeniem Burmistrza.

§ 4. Zadanie określone w § 2 należy wykonać w terminie do 04.06.2018 r. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki: