Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Zarządzenie Nr 64/2018 Burmistrza Reszla z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 54/2015 w sprawie ustalenia zakładowych norm zużycia paliwa płynnego w urządzeniach użytkowanych na Stadionie Miejskim w Reszlu oraz boisku treningowym w Wólce Ryńskiej.

Numer aktu: 64/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 64/2018
Burmistrza Reszla
z dnia 4 czerwca 2018 roku

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 54/2015 w sprawie ustalenia zakładowych norm zużycia paliwa płynnego w urządzeniach użytkowanych na Stadionie Miejskim w Reszlu oraz boisku treningowym w Wólce Ryńskiej.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994) 

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 54/2015 w sprawie ustalenia zakładowych norm zużycia paliwa płynnego w urządzeniach użytkowanych na Stadionie Miejskim w Reszlu oraz boisku treningowym  w Wólce Ryńskiej dokonuje się następujących zmian: § 1. otrzymuje brzmienie: „Ustala się normy zużycia paliwa (etyliny PB 95) na 1 godzinę pracy dla urządzeń:    
 
1)    MTD Traktorek RS 125/96   - 1,3 l
2)    KOSA STIHL TS 200            - 0,6 l
3)    Kosiarka samojezdna TRAKTOREK-KOSIARKA CEDRUS CHALLENGE MJ 102/22H  - 2,65 l"

§ 2. Pozostałe zapisy pozostawia się bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Załączniki: