Akty prawne

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Zarządzenie Nr 60/2018 Burmistrza Reszla z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie: odpłatnego nabycia nieruchomości przez Gminę Reszel.

Numer aktu: 60/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Załączniki: