Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie Nr 15/2016 Burmistrza Reszla z dnia 26 lutego 2016 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 17/2009 w sprawie: szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Reszlu.

Załączniki

Treść aktu