Wersja obowiązująca z dnia

Reszelski Budżet Obywatelski 2024 - Ogłoszenie o głosowaniu

RESZELSKI BUDŻET OBYWATELSKI NA 2024 ROK (RBO 2024)
Decydujmy razem
 GŁOSOWANIE

 

 

 

 

Projekty spełniające wymagania formalne i merytoryczne, zostały ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Reszlu www.gminareszel.pl i BIP Gminy Reszel, oraz poddane głosowaniu mieszkańców na karcie do głosowania.

Kto może głosować:
Mieszkaniec Gminy Reszel posiadający stały lub tymczasowy meldunek, który ukończył 16 rok życia. Karta do głosowania dostępna  na stronie internetowej www.gminareszel.pl w zakładce RBO lub w siedzibie Urzędu Gminy w Reszlu – punkt obsługi
 

Sposób głosowania:

  1. Wypełnienie karty do głosowania i przesłanie jej drogą elektroniczną na adres e-mail: urzadgminy@gminareszel.pl z kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
  2. Wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do urny w punkcie obsługi w Urzędzie Gminy w Reszlu;
  3. Wypełnienie karty do głosowania i przesłanie listownie na adres Urzędu Gminy w Reszlu.

GŁOSOWANIE TRWA DO 30 WRZEŚNIA 2023 R. 

Projekty z największą liczbą głosów zostaną przyjęte do realizacji w budżecie Gminy na 2024 rok.

Zapraszamy do głosowania!

Załączniki