Wersja obowiązująca z dnia

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Reszel za 2022 rok

Załączniki