Wersja nieobowiązująca z dnia

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2022 roku.

Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 2 lit. g) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz.1634 ze zm.)

BURMISTRZ RESZLA
podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2022 roku.
 

Lp.

Nazwa (firma) lub imię i nazwisko beneficjenta pomocy publicznej

Przeznaczenie  pomocy publicznej

1

CEZARY, ELŻBIETA KOZIEJ

POMOC NA INWESTYCJE

2

IRENEUSZ, AGATA PANAWO

POMOC NA INWESTYCJE

3

DARIUSZ, KATARZYNA ALBERSCY

DE MINIMIS W ROLNICTWIE

4

PAWEŁ NIEŚCIORUK

DE MINIMIS W ROLNICTWIE

5

AGNIESZKA, DARIUSZ CHORĄŻEWICZ

DE MINIMIS W ROLNICTWIE

6

JAROSŁAW ŚLĄZAK

DE MINIMIS W ROLNICTWIE

7

RAFAŁ KIETLIŃSKI

DE MINIMIS W ROLNICTWIE

8

KRZYSZTOF, EWA PIKAŁA

DE MINIMIS W ROLNICTWIE

9

AGNIESZKA, MARIUSZ ZATORSCY

DE MINIMIS W ROLNICTWIE

10

IWONA, TADEUSZ KUŁAKOWSCY

DE MINIMIS W ROLNICTWIE

11

JACEK DIAKOWICZ

DE MINIMIS W ROLNICTWIE

12

GRZEGORZ, ANNA DIAKOWICZ

DE MINIMIS W ROLNICTWIE

13

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

DE MINIMIS

14

WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.

DE MINIMIS

15

STOWARZYSZENIE KULTURALNE „ZAMEK”

DE MINIMIS

16

„REMA” SPÓŁKA AKCYJNA

DE MINIMIS

17

DIAKOWICZ GRZEGORZ

DE MINIMIS

18

JÓZEF POLIT INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE

DE MINIMIS

 

Lp. 1-9 - pomoc w zakresie podatków, gdzie mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku rolnym
Lp. 10-17 - pomoc w zakresie podatków i opłat, gdzie mają zastosowanie przepisy ustawy Ordynacja podatkowa
Lp. 18 – dotacje oraz pomoc w zakresie opłat, gdzie nie mają zastosowania przepisy ustawy Ordynacja podatkowa

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.