Wersja obowiązująca z dnia

Wniosek o skierowanie osoby na leczenie

Termin załatwienia

30 dni

Osoba kontaktowa

Karolina Breziuk-Danilewicz
tel. (89) 755 39 09
e-mail: karolina.breziuk@gminareszel.pl
e-mail: gkrpa@gminareszel.pl

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy w Reszlu
ul. Rynek 24
11-440 Reszel 

pok. nr 14

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Załączniki