Wersja obowiązująca z dnia

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RESZEL ZA 2022 ROK

Załączniki