Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 09 lutego 2023 r., decyzji nr 10/2022, znak: TB-PL.6733.10.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa sieci wodociągowej – zmiana trasy w miejscowości Klewno, na działkach nr 324, 3308/2 i 323 obręb Klewno w gminie Reszel.

Załączniki

  • Obwieszczenie
    format: pdf, rozmiar: 309.31 KB, data dodania: