Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie o wszczęciu, na wniosek Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Reszlu, postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w msc. Kocibórz w Gminie Reszel na działkach nr 9/16, 202, 18/3, 18/14, 18/8, 236 obr. Robawy, gm. Reszel.

Załączniki

  • Obwieszczenie
    format: pdf, rozmiar: 304.85 KB, data dodania: