Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej w msc. Klewno (zmiana przebiegu trasy sieci) na działkach nr 324, 3308/2 i 323 obr. Klewno w Gminie Reszel

Załączniki

  • Obwieszczenie
    format: pdf, rozmiar: 293.31 KB, data dodania: