Wersja obowiązująca z dnia

Zakup w gminie sąsiedniej / od innego podmiotu

Urząd Gminy w Reszlu informuje, że istnieje możliwość zakupu węgla w gminie sąsiedniej lub u podmiotu innego, niż podmiot realizujący to zadanie w Gminie Reszel. 

Warunkiem skorzystania z preferencyjnego zakupu jest uzyskanie zaświadczenia Burmistrza Reszla, uprawniającego do zakupu węgla w gminie sąsiedniej lub od innego podmiotu.

Do wniosku o wydanie zaświadczenia, o którym mowa wyżej, należy załączyć zaświadczenie o dodatku węglowym, które wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu.

Formularze wniosków o wydanie zaświadczenia:

  1. o dodatku węglowym (MOPS);
  2. uprawniającego do zakupu w gminie sąsiedniej lub od innego podmiotu (UG w Reszlu) 

dostępne są w Urzędzie Gminy w Reszlu, Dział Techniczno – Budowlany, ul. Reymonta 1-4, pokój nr 1 lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Reszel zakładka Zakup węgla – Zakup w gminie sąsiedniej/ od innego podmiotu.

Wypełniony wniosek można złożyć w wersji:

  1. papierowej w Urzędzie Gminy w Reszlu, Dział Techniczno – Budowlany,ul. Reymonta 1-4, pokój nr 1w godzinach pracy Urzędu;
  2. elektronicznej wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP (wniosek podpisany podpisem elektronicznym).

Załączniki