Wersja obowiązująca z dnia

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Reszel na lata 2023 – 2033

Załączniki