Wersja obowiązująca z dnia

Warmińsko- Mazurska Izba Rolnicza- przedłużenie terminy składania wniosków szacowania szkód suszowych za pomocą aplikacji do 31 października 2022

Załączniki