Wersja obowiązująca z dnia

Ogłoszenie Burmistrza Reszla w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji na 2022r.

Reszel  20.09.2022 r.

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA RESZLA

w sprawie wysokości podstawowej kwoty dotacji na 2022  r.

Na podstawie art. 46 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z 27 października 2017 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.) Burmistrz Reszla ogłasza:

 

Lp.

 

 

Obowiązuje

od dnia

 

 

Podstawowa kwota dotacji

w zł

 

Statystyczna liczba uczniów w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Reszel pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tym przedszkolu, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

1.

1 września 2022 r.

  1. roczna – 10.683,18 zł,

 

157

 

Sporządziła: Małgorzata Żoch

Załączniki