Wersja obowiązująca z dnia

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2022 ROKU

Załączniki