Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie informujące o wydaniu w dniu 12 sierpnia 2022 r. decyzji nr 5/2022, znak: TB-PL.6733.5.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa odcinka linii kablowych elektroenergetycznych SN 15kV oraz złączy kablowych ZK-SN dla zasilania farm fotowoltaicznych, na działce nr 37/7 obręb Dębnik w gminie Reszel.

Załączniki

  • Obwieszczenie
    format: pdf, rozmiar: 309.12 KB, data dodania: