Wersja obowiązująca z dnia

Protokół NR LVI/ 2022 z LVI-ej Sesji Rady Miejskiej w Reszlu, która odbyła się w dniu 26 maja 2022 roku.

Załączniki