Wersja obowiązująca z dnia

Lista przydziału lokali na rok 2022

Informuję, że na temat osób umieszczonych na listach do przydziału lokalu: socjalnego, mieszkalnego lub zamiennego można uzyskać informację pod nr. Telefonu 89 7550631 wewn. 30

Załączniki