Wersja obowiązująca z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Reszel na lata 2022 – 2033

Załączniki