Wersja obowiązująca z dnia

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy

Na podstawie art. 23. ust. 1 pkt 1), w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1371), Burmistrz Reszla ogłasza o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

 1. Nazwa i adres organizatora przewozów:

Gmina Reszel, ul. Rynek 24, 11-440 Reszel.

 1. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

Bezpośrednie zawarcie umowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

 1. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnej, na których będą wykonywane przewozy:
  1. rodzaj transportu: transport drogowy – przewozy autobusowe;
  2. linia komunikacyjna, linie komunikacyjne lub sieć komunikacyjna, na których będą wykonywane przewozy:
   1. Linia komunikacyjna nr 1: Reszel – Łężany – Reszel;
   2. Linia komunikacyjna nr 2: Reszel – Klewno – Reszel, Reszel – Śpigiel – Reszel;
   3. Linia komunikacyjna nr 3: Reszel – Worpławki – Reszel, Reszel – Czarnowiec – Reszel, Reszel – Tolniki Małe – Reszel;
   4. Linia komunikacyjna nr 4: Reszel – Wanguty – Siemki – Reszel;
   5. Linia komunikacyjna nr 5: Reszel – Zawidy – Reszel;
   6. Linia komunikacyjna nr 6: Reszel – Korsze – Reszel;
   7. Linia komunikacyjna nr 7: Reszel – Sątopy Samulewo – Reszel.
 2. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym: 31.08.2022 r.
 3. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego:

72 miesiące.

Załączniki