Wersja obowiązująca z dnia

Informacja Burmistrza Reszla w sprawie debaty nad raportem o stanie Gminy Reszel

Załączniki