Wersja obowiązująca z dnia

Rekrutacja 2021/2022

Zarządzenie Nr 5/2021 Burmistrza Reszla z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie: określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej oraz przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gmina Reszel na rok szkolny 2021/2022

Załączniki