Wersja obowiązująca z dnia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Reszel na lata 2021 – 2033

Załączniki