Wersja obowiązująca z dnia

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Reszel na lata 2021 – 2033

Załączniki