Wersja obowiązująca z dnia

Wykaz organizacji pozarządowych

 

Wykaz Stowarzyszeń działających na terenie Gminy Reszel

Lp.

Nazwa

Siedziba

1.

Stowarzyszenie Kulturalne „ZAMEK” w Reszlu

ul. Podzamcze 3
11-440 Reszel

2.

Stowarzyszenie „ABSOLWENT”

ul. Rynek 21/1
11-440 Reszel

3.

Stowarzyszenie „POMOCNA DŁOŃ”

ul. Krasickiego 11
11-440 Reszel

4.

Stowarzyszenie Kulturalne „RESZELANIE”

ul. Mickiewicza 4
11-440 Reszel

5.

Stowarzyszenie „PIECKOWO 2022”

Pieckowo 47
11-440 Reszel

6.

Stowarzyszenie „DEJNOWY PILEC”

Pilec 28
11-440 Reszel

7.

Reszelskie Stowarzyszenie Kulturalne „OŻYWIĆ PRZESTRZEŃ”

ul. Mickiewicza 4
11-440 Reszel

8.

Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru w Reszlu

ul. Słowackiego 11
11-440 Reszel

9.

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe
„RE-AKCJA”

ul. Mickiewicza 4
11-440 Reszel

10.

„STOWARZYSZENIE WORPŁAWKI”
w Worpławkach

Worpławki 8
11-440 Reszel

11.

Stowarzyszenie Aktywna Wieś Zawidy

Zawidy 10a
11-440 Reszel

12.

Towarzystwo Miłośników Reszla i Okolic

ul. Wojska Polskiego 1
11-440 Reszel

13.

Stowarzyszenie Ogrodowe
„ZIELONE WZGÓRZA”

Dębnik 25
11-440 Reszel

14.

Stowarzyszenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych „JUTRZENKA” w Reszlu

ul. Pieniężnego 6
11-440 Reszel

15.

Reszelski Klub Sportowy – ORLĘTA REMA

ul. M. Kopernika 12
11-440 Reszel

16.

Stowarzyszenie Aktywności Sportowej „SZANSA RESZEL”

ul. Chrobrego
11-440 Reszel

17.

Ochotnicza Straż Pożarna w Reszlu

ul. Wojska Polskiego 2
11-440 Reszel

18.

Ochotnicza Straż Pożarna w Pilcu

Pilec 14
11-440 Reszel

 

Wykaz Fundacji działających na terenie Gminy Reszel

Lp.

Nazwa

Siedziba

1.

Fundacja Pomocy Dzieciom
i Osobom Niepełnosprawny

Klewno 67
11-440 Reszel

2.

Fundacja Sanktuarium Świętolipskie

Święta Lipka 29
11-440 Reszel

3.

Fundacja Wspólny Rozwój 

ul. Wł. Reymonta 10-11 lok.4
11-440 Reszel

 

Wykaz Oddziałów/Kół stowarzyszeń działających na terenie Gminy Reszel

Lp.

Nazwa

Siedziba

1.

Związek Ukraińców w Polsce
Koło w Reszlu 

ul. Kościuszki 4/1
11-440 Reszel

2.

Zarząd Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Reszlu

ul. Krasickiego 1
11-440 Reszel

3.

Związek Sybiraków Region Warmińsko-Mazurski/ Zarząd Kętrzyn  

ul. Gen. Zajączka 15 
1-440 Reszel

 

Wykaz Kół Gospodyń Wiejskich na terenie Gminy Reszel

Lp.

Nazwa

Siedziba

1.

Koło Gospodyń Wiejskich w Klewnie
„Klewnianki”

Klewno 47
11-440 Reszel

 

 

Wykaz Klubów Sportowych działających na terenie Gminy Reszel

Lp.

Nazwa

Siedziba

1.

Motoklub Reszel 

ul. Jagiełły 4/3
11-440 Reszel

2.

Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
„Orlik” Reszel

ul. Łukasińskiego 8/9
11-440 Reszel

 

Kościoły, związki wyznaniowe i inne

Lp.

Nazwa

Siedziba

1.

Parafia p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu  

ul. Słowackiego 9
11-440 Reszel

2.

Parafia Greckokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Reszlu

ul. Podzamcze
11-440 Reszel

3.

Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego

Święta Lipka 29
11-440 Reszel

4.

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Reszlu

ul. Słowackiego
11-440 Reszel