Wersja obowiązująca z dnia

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Olsztynie III w sprawie utworzenia obwodów odrębnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Więcej informacji: https://olsztyn.kbw.gov.pl/aktualnosci/okregi-wyborcze-i-obwody-glosowania/okregi-wyborcze-i-obwody-glosowania

Załączniki