Wersja obowiązująca z dnia

Informacja w sprawie udostępnienia spisu wyborców do publicznego wglądu

Na podstawie z  art. 36 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 684 z późn. zm) Burmistrz Reszla informuje, że w tutejszym Urzędzie Gminy został sporządzony spis wyborców a każdy wyborca uprawniony do udziału w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku może sprawdzić czy został w nim uwzględniony.

Informację można uzyskać w Urzędzie Gminy w Reszlu /pokój nr 12/ w terminie od dnia 09 czerwca 2020 roku do dnia 22 czerwca 2020 roku w godzinach pracy Urzędu tj. 7.30 – 15.00 na pisemny wniosek zainteresowanego, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w spisie.

Wypełniony wniosek należy złożyć do skrzynki wystawionej przy bocznych drzwiach Urzędu Gminy lub przesłać mailowo na adres: ewidencja@ugreszel.pl

Na nieprawidłowości w spisie wyborców można wnieść do Burmistrza Reszla reklamację.