Wersja nieobowiązująca z dnia

Dowód osobisty

Wzory wniosków i formularzy znajdują się poniżej w załącznikach.

  • Dowody osobiste:

Szczegółowe informacje dot. otrzymania dowodu osobistego:
https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-dowod-osobisty
 
Informacje dotyczące wymogów do zdjęcia do dowodu osobistego:
https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

 

  • Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego:

Szczegółowe informacje dot. zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego:
https://www.gov.pl/web/gov/zglos-utrate-lub-uszkodzenie-swojego-dowodu-osobistego-uniewaznij-dowod

 

  • Zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcie zawieszenia certyfikatów w e-dowodzie:

Szczegółowe informacje dot. zgłoszenia zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów e-dowodu:
https://www.gov.pl/web/gov/zglos-zawieszenie-lub-cofnij-zawieszenie-swojego-e-dowodu

 

  •   Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania swoich danych osobowych (kradzież tożsamości):

Szczegółowe informacje dot. zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (kradzieży tożsamości):
https://www.gov.pl/web/gov/zglos-nieuprawnione-wykorzystanie-swoich-danych-osobowych-kradziez-tozsamosci--uniewaznij-dowod


 
Powyższe sprawy z wyjątkiem złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego dla osoby powyżej 12 r. ż. można załatwić za pośrednictwem platformy e-PUAP lub e-dowodem.

Uwaga! 
Wnioski i formularze należy wydrukować obustronnie na jednej kartce i podpisać przy urzędniku. 
 

Załączniki

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.