Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Decyzje Celu Publicznego

Ogłoszono przez Aneta Zakrzewska

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie o uchyleniu decyzji nr 3/2019, znak: TB.6733.5.2019.PL z dnia 27 stycznia 2020 r. wydanej przez Burmistrza Reszla w przedmiocie ustalenia na rzecz Energa – Operator S.A. w Gdańsku, Oddział w Olsztynie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej 0,4 kV na działkach nr 145/5, 145/4, 145/8, 323, 145/7, 249/3 oraz 143/1 obr. Leginy, gm. Reszel i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia.

Załączniki: