Wersja obowiązująca z dnia

Informacja o przebiegu wykonywania budżetu Gminy Reszel za pierwsze półrocze 2015 roku

Załączniki