Wersja obowiązująca z dnia

Dyżury - przyjmowanie zgłoszeń OKW

W związku z koniecznością podjęcia działań profilaktycznych, mających na celu ochronę zdrowia pracowników urzędów, urzędników wyborczych i interesantów, zaleca się aby:

  • w sytuacji gdy urzędy pozostają otwarte to dyżury prowadzone były telefonicznie w urzędzie, nie zaś bezpośrednio z interesantami;
  • w sytuacji gdy urzędy są zamknięte to urzędnik wyborczy może wykonywać dyżur w swoim miejscu zamieszkania telefonicznie lub drogą mailową. W takiej sytuacji urzędnik powinien pozostawić w urzędzie gminy, do wiadomości interesantów, dane kontaktowe skrzynki mailowej lub telefonu.

Pełnienie dyżurów w takiej formie obowiązuje do odwołania.