Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie Nr 3/2019 Burmistrza Reszla z dnia 09 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia gminnej ewidencji zabytków miasta i gminy Reszel

Załączniki