Wersja obowiązująca z dnia

Zwrot podatku akcyzowego

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 

PRODUCENTOM ROLNYM ZA ZAKUPIONY OLEJ NAPĘDOWY

Urząd Gminy w Reszlu informuje, że wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem:  

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego