Wersja obowiązująca z dnia

Projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Reszel na lata 2020-2033

Załączniki