Wersja obowiązująca z dnia

Lokalizacja Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na Terenie Powiatu Kętrzyńskiego

LOKALIZACJI PUNKTÓW NA TERENIE POWIATU KĘTRZYŃSKIEGO,

w których pomocy prawnej udzielą adwokaci oraz radcowie prawni:

 

1.   Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki 1, pokój nr 16, punkt nr 1 - punkt prowadzony przez organizację pozarządową wyłonioną w ramach otwartego konkursu ofert - Lokalna Grupa Działania Barcja:

poniedziałek w godzinach 08.00 – 12.00,
od wtorku do piątku w godzinach 07.00 – 11.00.
Rejestracja telefoniczna pod nr 89 751 1707 lub 89 751 1748

2.    Starostwo Powiatowe w Kętrzynie, Pl. Grunwaldzki 1, pokój nr 16, punkt nr 2:

poniedziałek w godzinach 12.00 – 16.00,
od wtorku do piątku w godzinach 11.00 – 15.00.
Rejestracja telefoniczna pod nr 89 751 1707 lub 89 751 1748

3.    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, ul. Pocztowa 9 -punkt prowadzony przez organizację pozarządową wyłonioną w ramach otwartego konkursu ofert - Lokalna Grupa Działania Barcja:

poniedziałek w godzinach 12.00 – 16.00,
od wtorku do piątku w godzinach 11.00 – 15.00.
Rejestracja telefoniczna pod nr 89 751 0900

 


LISTY JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA – w załączeniu.

Załączniki