Wersja obowiązująca z dnia

Informacja Komisarza Wyborczego w Olsztynie III z dnia 2 maja 2019 r. o ponownych losowaniach kandydatów do komisji wyborczych.

INFORMACJA
Komisarza Wyborczego w Olsztynie III
z dnia 2 maja 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Reszel obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Olsztynie III informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 6 maja 2019 r. do godz. 8.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Reszlu do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 3,  
- Nr 2, w liczbie 1,  
- Nr 3, w liczbie 1,  
- Nr 4, w liczbie 3,  
- Nr 5, w liczbie 3,  
- Nr 6, w liczbie 3,  
- Nr 7, w liczbie 1,  
- Nr 8, w liczbie 1,  

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 6 maja 2019 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Reszlu.

§ 3

W dniu 6 maja 2019 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Reszlu odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:
- Nr 9
- Nr 10

§ 4

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Komisarz Wyborczy
w Olsztynie III

Wioletta Rynkiewicz

Załączniki